אירועים

"כשאנשים רבים יותר יתוודעו אל טבעם האמיתי,
השפעתם דקה ככל שתהיה, תגבר
האטמוספירה הרגשית של העולם תמתק".

– שרי ניסרגדטה מהאראג' –